datum för kursen 17-11-20 08:30 - 16:00 och 17-12-05 08:30 - 16:00 Anmälan
Pris 1800

16 januari 2018Seminariet är fullt.

2018-01-22Anmälan

26 januari 2018Anmälan
Pris 1400