Specialistsjuksköterska i äldreomsorgen
När du har anmält dig kan du välja vilka seminarier och aktiviteter du vill gå på


2017-11-23


09:00-12:00Seminarium om specialistsjuksköterska


13:00-16:15Presentation av uppsatser